Grote Kerk van Maarneghem

Grote Kerk van Maarneghem

Maarneghem

Maarneghem (Sents: Marna) is een stad in het zuiden van raino (=bondsstaat) Zelburgen-Uisterland en de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente. Samen met Hooftricht vormt zij de Dubbelstad. Maarneghem heeft 149.538 inwoners (1 adanaria 2651) en heeft ongeveer 30.000 inwoners meer dan Hooftricht. De stad is een belangrijk knooppunt van spoorwegen en wordt doorsneden door de autosnelweg Trancentauria 38 (M66). Het is een belangrijke stad op het gebied van media, informaticawetenschappen en dienstverlening.

Geschiedenis
Rond het jaar 1.000 van de Sentse jaartelling, werd Hooftricht door Zeleense ridders gesticht bij de belangrijkste oversteekplaats van rivier de Amer. In die tijd heerste er een aangenaam klimaat in Zuid-Sentaurië. Hooftricht was toen een belangrijk knooppunt van de heerweg Royalsbergen-Breslon en de even belangrijke verbinding Axala-Plaudert (Plaudon) en de zeehavens in het oosten. De Jagersbaai bestond toen nog niet.

De afscheiding
in de 21e eeuw van de Sentse jaartelling was Hooftricht een dicht bevolkte en ongezonde stad geworden. De “urdug” Sernes (te vergelijken met een aardse hertog) kocht van de Arbenijnen (een taranistische monnikenorde) een groot perceel stroomopwaarts van de Amer op zeven dar afstand (ongeveer 12 kilometer). Hier bouwde Kaldris I een burcht en vanaf 2157 werd hem de titel Urdug Mare (groothertog) verleend door de toenmalige Esteralische vorst Lenkar. Al snel ontstond er een nederzetting rond de burcht die ruim werd opgezet. De heersers zagen in dat een stad met smalle straten en kleine huizen ideale broedplaatsen voor morrend volk en andere vormen van verzet waren, vandaar de ruime opzet van de nieuwe nederzetting die zeventig jaar later al stadsrechten kreeg en al was uitgegroeid tot de helft van toenmalig Hooftricht. In 2355 werden beide steden bedreigd door een Goclaans leger, de inwoonster Taartje van Maarneghem vergiftigde de leiders van de Goclanen en redde beide steden. In de rest van de 24e zaten de beide steden in een moeilijke situatie doordat na een stormvloed de Jagersbaai was ontstaan. Men moest nu vele kilometers omreizen als men naar Toras (Dornijs), de hoofdstad van Esteralië wilde gaan. Weliswaar werd de havenstad Arnsom aan de Baai voor veerdiensten aangelegd richting Enden en Royalsbergen, maar door het vaak slechte weer had dit toch een negatieve invloed op de economie van de Dubbelstad. Door de komst  van het landijs in deze tijd (Periode van de Schorpioen) verloren beide steden bovendien hun achterland in het Verre Zuiden. Bij de opstand in Maarneghem in 2497 werd de burcht grotendeels door boze burgers afgebroken na een periode van onderdrukking door de groothertogen Klops de Oude en Klops de Zoon. Alleen het huidige Stadspaleis bleef hiervan over. Honderd jaar later was het ijs weg en werden delen van toekomstig Plezië snel gekoloniseerd door boeren uit andere delen van Esteralië die in het verre Zuiden een nieuw bestaan wilden opbouwen, los van de feodale heren van Cohundarn en Voscowakije. In de 26e eeuw volgde stadsuitbreiding en het neerhalen van de vestingwerken door Vincent de Charlemont, een ingenieur van Frendoraanse afkomst. Door de vondst van witkool ontstond er een industriële revolutie in Plezië waar ook Maarneghem van profiteerde. Door vestiging van textielfabrieken van onder andere Bruinmakers en van Widderen zorgde ervoor dat de economie weer snel in de lift zat. Tijdens de laatste tien jaar van de 25e eeuw zorgde de kanalisatie van rivier de Amer voor een goede verbinding met zowel het witkolenbekken van Zwart-Plezië als de rest van Esteralië via  havenstad Arnsom aan de Jagersbaai.

Sentaurië, 26e en 27e eeuw
In 2558 vroegen de Esteralische koningen bescherming van de Centaur tegen Naraanse en Goclaanse territoriale aanspraken in het weer ijsvrij geworden Zuid-Sentaurië en vanaf de late 26e eeuw werd dit gebied steeds belangrijker voor de centrale regering. De antisportistische revolutie ging vrij geruisloos aan de Dubbelstad voorbij, al werden sportverenigingen zoals de voetbalclubs HVV (Hooftricht) en FCV (Maarneghem/Voorburg) verboden. Wel staken antisportistische militanten op 5 adanaria 2615 de gemeentelijke gymzaal aan de Valkenij in brand. Bij de staatshervorming na de revolutie werd Maarneghem bij ADR Zelburgen-Uisterland gevoegd. Tot dan toe lag de stad in Plezië. Vanaf 2620 is de Dubbelstad steeds meer onder invloed gekomen van de metropool Malinquenda, het vroegere Lichtenburg, dat vijftig dar verderop ligt aan de kust van de IJzerzee.

Naamgeving
Hoogstwaarschijnlijk is Maarneghem afkomstig uit het Plezisch en betekent het “Huis aan het Snelle Water”.

Architectuur en opbouw van de stad
Net zoals Hooftricht wordt Maarneghem door rivier de Amer doorsneden. Beide oevers zijn door (mooie) bruggen verbonden, stroomafwaarts eerst de moderne tuibrug Gimlot, dan de Kalemeerbrug uit de 24e eeuw, de Oude brug die uit de 22e eeuw komt, de Hoofdbrug en als laatste de Nieuwkastelbrug uit 2568. Het centrum (Altstad) ligt op de westoever. Op de andere oever ligt in het zuidoosten de Sentse stad en in het noordoosten Voorburg. De gebouwen in het centrum zijn in het barnok met daarom heen wijken uit de 25e en 26e eeuw. De Sentse stad bestaat uit gebouwen uit gele steen en ronde smalle torens, die het een mediterraan uiterlijk verlenen. Voorburg wordt beheerst door de Nieuwe Kerk, een van de weinige gebouwen van de amergotiek. De Altstad wordt gedomineerd door het Claustrum met de Lange Jan als hoge toren. Het wordt ook de Sint Janstempel genoemd. Ook de Hallen en het Stadhuis zijn vooraanstaande gebouwen.

Pleinen
Het centrale plein in Voorburg is de Koningsmarkt die net als de aangrenzende Oortmarkt door mooie gildehuizen wordt omzoomd. In de Altstad is de Zoutmarkt het belangrijkste plein, hieraan ligt het Stadhuis (22e eeuw) en de Halle met belfort. De Zoetmarkt is een gezellig plein met enkele terrassen bij de Sint Jan. De Breede was van oudsher een plein voor militaire parades, maar is tegenwoordig in bij de vele bezoekers van de stad en ook daar zijn veel terrassen te vinden. Rondom het Charlemontplein houden journalisten en andere mediafiguren zich op in café Grand Duché. Tijdens warme dagen zoekt men graag het Stadspark op, dat vlakbij de Breede ligt.

Bezienswaardigheden
Altstad
Sint Jan / Claustrum
Stadspaleis
Hallen
Stadhuis
Carolaneum (regionaal museum)
Vrouwenkerk
Zeigenpoort
Burnese Poort
Kartiershuis
Hoofdpostkantoor
Schouwburg
Boethuis aan de Passerelle
Het Flayat (terras aan rivier de Amer)

Voorburg
Nieuwe- of Grote Kerk
Gildehuizen
Oude Bankgebouw van Maarneghem
Vuurpoort
Processiepoort

Sentse stad
Grote Tempel
Quadraanse architectuur
Dependance rainaans Museum (hoofdvestiging Hooftricht)
Plezisch Volksmuseum

Andere wijken/buitenwijken
Roosendaal: Maarneghem-Centraal station
Kalkenburg: volkswijk
Amertoren
Televisietoren
Weekdagmonument (elke dag een andere kleur) aan de Hooftrichtse Steenweg

Economie en rolverdeling
Maarneghem is na de sluiting van de textielfabrieken herrezen als zakelijk dienstencentrum en vervoersstad. Ook enkele overheidsorganen hebben een vestiging in Maarneghem in verband met plaatsgebrek in Hooftricht. Sommigen zeggen: ‘Hooftricht schrijft de wet voor, Maarneghem voert hem uit.’, Maarneghem is ook een mediastad, de nationale omroep RBO heeft een belangrijk studiocomplex hier, waarvan het I.I.S.C., het beeld- en geluidsarchief van vooral de populaire muziek, een groot bestanddeel is. In 2613 scheidden enkele hoogleraren (vooral in de bètavakken) zich af van de Hooftricht Grand International University (HGIU) en richtten het College op, dat in 2634 door de minister als universiteit werd erkend (de UvM). Het hoofdgebouw van de UvM is de Hetema Sociëteit aan de Hubertussingel. Sinds 2630 bevindt zich de informaticafaculteit zich op de Cyburgse weg.

Markten
De weekmarkt vindt op ferjadai (=vrijdag) plaats. Op zaterdag is de Boekenwurmmarkt op het St. Jansplein

Culturele instellingen
De Schouwburg (Charlemontplein)
Carolaneum
Het Groote Gebouw (met het Gedistilleerd Museum) en Pathé bioscoop
Partijgebouw ASP (geschiedenis antisportistische revolutie en het Dopingmuseum)
Genootschap van de Architectuur
Pathé Cineplex (Stan Laurelstraat)
Filmhuis Paracinamol (voorheen Telstar) Burnese Plein
de wijk NoHo in Voorburg

Evenementen
volgens de Sentse kalender
Nieuwjaarswensen (1 adanaria)
Bevrijdingsfestival (4 adanaria)
Fall Jazz (orru)
Pahastano-processie (meestal in orru, soms ook al in celoth)
Sjuus In: wijn- en bier proeven in fem
Kaarsmarkt (begin isnip tot aan 7 tozan)
Carneval (meestal in auvurnus, soms begin noiember), 3 dagen
Rattle Your Jewelry Festival (noiember) tijdens eXaf in Hooftricht
Zomertijdfestival (eerste nieuwweek in zecember)
Kermis (oncember)

Verkeer en vervoer
Trein/bus/metro
Maarneghem Centraal is het belangrijkste station van Zelburgen en aangrenzend raino Plezië. Er vertrekken 2x per uur interstadtreinen naar Malinquenda (Gara Centrala Mare) en 1x naar Malinquenda Port Autoritadim en verder naar Trenton. Er gaan meerdere keren per dag overlandtreinen naar Toras (Gara di Saŭdo), Aklodea, Meerwijk.  Men kan rechtstreeks naar Royalsbergen reizen via Hooftricht en Lenrijk). Het verre Zuiden kan men bereiken via Breslon en naar het westen vertrekken treinen (2x per uur) naar Denton, Causton en Axala.
Ook dichterbij gelegen plaatsen (Oordenburg, Sannem, Wassenlaecken, Aldingen) zijn prima bereikbaar met de rode regiotreinen Op joondai- en ferjadaitaloc (=avond) vertrekt de overlandtrein via Toras naar Toppop in Noordoost-Sentaurië. In 2649 werd Maarneghem Centraal nog uitgebreid met een terminal voor de komeettrein naar Malinquenda en Aklodea (spoor 7 en 8). Na wat aanpassingen vertrekken de treinen naar Malinquenda nu voornamelijk vanaf spoor 1a of spoor 7.Tijdens en vlak vóór de eindejaarsfeesten in doucember zijn er rechtstreekse verbindingen met het midden van het land (Alep Centauri, Andor) via Porto Lagrean. Maarneghem Centraal is ook het middelpunt van het stads- en streekvervoer. Het streekvervoer in Zelburgen wordt door Arrival verzorgd, dat in Plezië door BMP. Het stadsvervoer in Maarneghem en Hooftricht is in handen van tWin. tWin exploiteert ook de enigste metrolijn (deels bovengronds) die Maarneghem Centraal (via Belvoorde, Luipswijk, Ouderghem, Buitenbosch en Bleerland) verbindt met station Hooftricht. Er zijn voorlopig geen plannen om het metronetwerk uit te breiden in de Dubbelstad, omdat vooral Hooftricht dwarsligt. Wel zijn er in laatstgenoemde stad plannen voor een (dure) trambaan richting Sannem in het westen en Neundegem (via Kraaienburg) in het oosten. Er zijn ook plannen voor een waterbusboot naar Hooftricht, die waarschijnlijk in de lente 2653 zijn première beleeft.

Auto:
Trancentauria 38 loopt door de westelijke wijken van Maarneghem heen. Er wordt nu aan een open tunnelbak gewerkt, omdat een gesloten tunnel te duur is. Ten zuiden van voorstad Burna ligt het gelijknamige knooppunt met de Trancentauria 91 om naar het westen te rijden of oostwaarts richting Malinquenda en Plaudert. Het noorden is te bereiken via knooppunt Gor Falet/Meijssen vlak boven Hooftricht, waar de T38 uitmondt in de Trancentauria 30. Dit is de snelweg richting Arnsom, Woudenbreeke, Meerwijk, Aklodea en Toras/Dornijs. Hooftricht is snel bereikbaar via de Dubbelstadsnelweg P134.

Lokale omroep:
Marna Radio en Televisie (MRTV) verzorgt de uitzendingen voor de stad. Z1 is de zender op provinciaal (rainaal) niveau. Veel inwoners vinden dat Z1 teveel aandacht aan Hooftricht besteedt en te weinig aan Maarneghem. De muziekprogramma’s op Z1 zijn dan weer wel populair, omdat die veel volksmuziek en liedjes in dialect bevatten.

Carneval in Maarneghem
Tijdens dit feest zijn de tegenstellingen tussen Hooftricht en Maarneghem het beste te zien. Het belangrijkste verschil is dat er een president in plaats van een prins wordt gekozen. Deze “hoogwaardigheidsbekleder” is zelden of nooit een ondernemer of een vooraanstaande stadsbewoner, maar komt vaak uit lagere sociale klassen. Hij of zij is meestal ongetrouwd of gescheiden. Zo wilt de organiserende vereniging (Ut Maornems Vastelaovents Gedeuns, MVG) iedereen de kans geven om de belangrijkste persoon tijdens de Triade te zijn. De president wordt 5 weken en 3 dagen vóór het eigenlijke carnaval gekozen. Er doen sinds 2631 twee partijen mee: de Demozatten (uit Maarneghem linkeroever) en de Repudrinkseinen (rechteroever). Wie van de kieskerels de meeste stemmen krijgt wordt president. De vlag van het MVG lijkt op de vlag van de VS, al staan er slechts 33 sterren en elf banen in de vlag. Het carneval begint met de Stad van de Unie, een korte toespraak die niet langer dan “elf paardengangen” mag duren en waar alleen de burgemeester even kort aanwezig mag zijn voor de Sleuteloverdracht. Deze Sleuteloverdracht mag nooit langer duren dan elf minuten, door de “maître protocollair” geroepen woorden “Ut is tiéd”! geroepen woorden, gevolgd door een kanonschot. Dit is een groot verschil met buurstad Hooftricht, waar dezelfde gebeurtenis uren kan duren. De belangrijkste dag is Gekke Gonderdag (carnaval mondai) wanneer er een grote optocht door de ruime straten van de stad trekt. (In Hooftricht belemmeren de vaak smalle straten zo’n optocht, daar zijn het vaak groepen en karren, de Bönte Störm). Op de laatste avond, vlak vóór Dode Midweek (Orion Zul) volgt het emotionele “impiétsjment”, het afzetten van de muts, op de Breede de finale van het carnaval.

Bekende Maarnemmers
R. Palpatine (burgemeester), geboren in 2588 te Vlakstad
B. Pruijmentuijn, *2589 (voormalig ELAN-wethouder Hooftricht)
J. Weijnants, *2570 Gomeughe bij Hooftricht
C. (Clairy) van Asdonck, *2608, Moerkerk bij Gabhegen
S. (Stefan) Groothuizen, *2606
Taartje van Maarneghem (2316-2378), volksheldin
Sjeng van de Eda (historische figuur, geboren Ebscheut, overleden in Maarneghem)
J. (Jane) van der Laan, *2608, vriendin van Clairy
M.J. (Mary Jeanne) van Geel, noemt zichzelf opper-akela van Mr. NoHo (*2599, Cyburg)

Deel deze pagina